Články

Nový katalog pracovních stolů item

Nový katalog pracovních stolů item......

Přehled slévárenských hliníkových slitin

Slévárenské slitiny hliníku...

Encyklopedie hliníku

Odborná publikace od kolektivu českých autorů

EcoShape v praxi

Všestranné využití hliníkového konstrukčního sytému EcoShape.

CAD výkresy řemenic a spojek

CAD výkresy řemenic a spojek...

Katalog stavebnicového systému item

Katalog stavebnicového systému item.....

Hliníkové plechovky

Každou minutu denně je průměrně recyklováno více než 123.000 hliníkových plechovek.
Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Horniny na bázi hliníku

Nejběžnější horninou na bázi hliníku je bauxit, Al2O3 · 2 H2O. Obvykle bývá doprovázen dalšími příměsemi na bázi oxidů křemíku, titanu, železa a dalších. Jiným významným minerálem je kryolit, hexafluorohlinitan sodný Na3AlF6, používaný především jako tavidlo pro snížení teploty tání bauxitu.

Minerály na bázi oxidu hlinitého Al2O3 patří mezi velmi významné i ceněné. Korund je na 9. místě Mohsovy stupnice tvrdosti. Technický oxid hlinitý se nazývá také elektrit a je hojně využíván k výrobě brusného papíru.