Články

Nový katalog pracovních stolů item

Nový katalog pracovních stolů item......

Přehled slévárenských hliníkových slitin

Slévárenské slitiny hliníku...

Encyklopedie hliníku

Odborná publikace od kolektivu českých autorů

EcoShape v praxi

Všestranné využití hliníkového konstrukčního sytému EcoShape.

CAD výkresy řemenic a spojek

CAD výkresy řemenic a spojek...

Katalog stavebnicového systému item

Katalog stavebnicového systému item.....

Hliníkové plechovky

Každou minutu denně je průměrně recyklováno více než 123.000 hliníkových plechovek.
Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Výroba hliníku

Přestože hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře, patřila jeho průmyslová výroba do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům. Je to především z toho důvodu, že elementární hliník nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat z jeho rudy jako např. železo koksem ve vysoké peci. Teprve zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo současnou mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku.