Články

Vývoj cen hliníku

Vývoj cen hliníku ......

Historie hliníku

Přestože je to v přírodě po kyslíku a křemíku nejrozšířenější prvek, byl objeven teprve na samém počátku 19. stol.

Zdravotní rizika

Kuriózní je, že hliník se, téměř jako jediný z prvků, prakticky nevyskytuje v žádné živé tkáni.

Využití kovového hliníku

Předměty denní potřeby

Slitiny hliníku

Nejdůležitější je však uplatnění hliníku ve formě slitin

Hliník vs. ekologie

Ekologové nemají hliník moc v oblibě.

Hliník v lidském těle

Jak odstranit hliník z těla
Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Horniny na bázi hliníku

Nejběžnější horninou na bázi hliníku je bauxit, Al2O3 · 2 H2O. Obvykle bývá doprovázen dalšími příměsemi na bázi oxidů křemíku, titanu, železa a dalších. Jiným významným minerálem je kryolit, hexafluorohlinitan sodný Na3AlF6, používaný především jako tavidlo pro snížení teploty tání bauxitu.

Minerály na bázi oxidu hlinitého Al2O3 patří mezi velmi významné i ceněné. Korund je na 9. místě Mohsovy stupnice tvrdosti. Technický oxid hlinitý se nazývá také elektrit a je hojně využíván k výrobě brusného papíru.