Články

Historie hliníku

Přestože je to v přírodě po kyslíku a křemíku nejrozšířenější prvek, byl objeven teprve na samém počátku 19. stol.

Zdravotní rizika

Kuriózní je, že hliník se, téměř jako jediný z prvků, prakticky nevyskytuje v žádné živé tkáni.

Využití kovového hliníku

Předměty denní potřeby

Slitiny hliníku

Nejdůležitější je však uplatnění hliníku ve formě slitin

Hliník vs. ekologie

Ekologové nemají hliník moc v oblibě.

Hliník v lidském těle

Jak odstranit hliník z těla

Jak poznat hliníkový obal

Není hliník vše, co se třpytí.
Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Hliník v drahých kamenech

Drahé kameny, jejichž základním materiálem je oxid hlinitý se liší příměsí, která způsobuje jejich charakteristické zbarvení. Červený rubín je zbarven příměsí oxidu chromu, modrý safír obsahuje především stopová množství oxidů titanu a železa.

Obě zmíněné formy korundu patří k nejvíce ceněným drahým kamenům na světě, ale mají i významné využití v technice. Safírové hroty vynikají svou tvrdostí a odolností a vybavují se jimi špičkové vědecké měřicí přístroje. Rubín je znám jako materiál pro konstrukci prvního laseru na světě. Titan-safírový laser vyniká extrémně krátkými pulsy (< 50 fs).