Články

Jak třídit hliník

Co patří a co nepatří do tříděného hliníku.

Výroba

Průmyslová výroba hliníku patřila do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům.

Výskyt v přírodě

Třetí nejvíce zastoupený prvek v zemské kůře

Fyzikálně - chemické vlastnosti

Hliník, chemická značka Al, (lat. Aluminium).
Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Slitiny hliníku

Nejdůležitější je uplatnění hliníku ve formě slitin, z nichž bezesporu nejznámější je slitina s hořčíkem, mědí a manganem, známá jako dural. Tento materiál má oproti samotnému hliníku mnohem větší pevnost a tvrdost při zachování velmi malé měrné hmotnosti. Zároveň jsou i značně odolné vůči korozi. Všechny uvedené vlastnosti předurčují dural jako ideální materiál pro letecký a automobilový průmysl, ale setkáme se s ním při výrobě výtahů, jízdních kol, lehkých žebříků a podobných aplikacích.