Články

Jak poznat hliníkový obal

Není hliník vše, co se třpytí.

Jak třídit hliník

Co patří a co nepatří do tříděného hliníku.

Výroba

Průmyslová výroba hliníku patřila do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům.

Výskyt v přírodě

Třetí nejvíce zastoupený prvek v zemské kůře

Fyzikálně - chemické vlastnosti

Hliník, chemická značka Al, (lat. Aluminium).
Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Výskyt hliníku v přírodě

Díky velké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami.

Hliník je třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře. Podle posledních dostupných údajů tvoří hliník 7,5–8,3 % zemské kůry. V mořské vodě je jeho koncentrace velmi nízká, pouze 0,01 mg Al/l a ve vesmíru připadá na jeden atom hliníku přibližně půl milionu atomů vodíku.