Články

Jak poznat hliníkový obal

Není hliník vše, co se třpytí.

Jak třídit hliník

Co patří a co nepatří do tříděného hliníku.

Výroba

Průmyslová výroba hliníku patřila do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům.

Výskyt v přírodě

Třetí nejvíce zastoupený prvek v zemské kůře

Fyzikálně - chemické vlastnosti

Hliník, chemická značka Al, (lat. Aluminium).
Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Horniny na bázi hliníku

Nejběžnější horninou na bázi hliníku je bauxit, Al2O3 · 2 H2O. Obvykle bývá doprovázen dalšími příměsemi na bázi oxidů křemíku, titanu, železa a dalších. Jiným významným minerálem je kryolit, hexafluorohlinitan sodný Na3AlF6, používaný především jako tavidlo pro snížení teploty tání bauxitu.

Minerály na bázi oxidu hlinitého Al2O3 patří mezi velmi významné i ceněné. Korund je na 9. místě Mohsovy stupnice tvrdosti. Technický oxid hlinitý se nazývá také elektrit a je hojně využíván k výrobě brusného papíru.