Hliník v doprav ě

Nejv ětší procento použitých hliníkových materiálů z celkového objemu je při výrobě letadel.

3. 2. 2016 / Štefan Michna

Jak již bylo uvedeno, největším spotřebitelem hliníku je oblast dopravy, kterou můžeme ještě  rozdělit na několik oblastí a to:                
letecký průmysl, automobilový průmysl, kolejová doprava, konstrukce lodí, kosmonautika.

Největší procento použitých hliníkových materiálů z celkového objemu je při výrobě  letadel. Letadlo A340 váží cca 90 000 kilogramů a 2/3 použitých materiálů patří do kategorie slitin z hliníku. Z důvodu nízké hmotnosti a dobrých mechanických vlastností zejména pži nízkých teplotách pod bodem mrazu je hliník materiálem č. 1 v leteckém průmyslu. I když je snaha o jeho nahrazování ještě  lehčími materiály na bázi hořčíku, uhlíkovými a skleněnými vlákny kompozitů, z stává hliník nenahraditelným materiálem, pokud se jedná o komponenty namáhané při vyšších napětích, jakými jsou trup a křídla letadla. Hlavně pro výrobu plechů  a součástí pro křídla a trupy letadel se používají následující hliníkové slitiny: AlMgSiCu (AA6013), AlMgSc, AlMgLi (1424) a AlCuMg2 (AA 2024). 

V dopravním sektoru je největším argumentem pro aplikaci hliníkových slitin jejich nízká hmotnost. Politicko – enviromentální požadavky na nové dopravní prostředky jsou ve směru lepšího využití paliva (snížení spotřeby paliva) a snížení celkových škodlivých emisí produkovaných automobilovou dopravou. Jedna z cest, která k  tomu vede, je také ta, že se využívají materiály s nízkou hmotností. V současnosti jsou to skříně motorů, hlavy válců, hnací komponenty, kola aut, tlumiče, části klimatizace, hlavice řídicí páky, hliníkové volanty, články a svorky nápravy a nebo dokonce ve stále vzrůstajícím počtu také celé karoserie aut, které jsou vyráběné z hliníkových slitin. 

Příkladem zvyšování podílu hliníkových slitin může být kostra Audi A2 v úvodu příspěvku.

 

 

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Slitiny hliníku

Nejdůležitější je uplatnění hliníku ve formě slitin, z nichž bezesporu nejznámější je slitina s hořčíkem, mědí a manganem, známá jako dural. Tento materiál má oproti samotnému hliníku mnohem větší pevnost a tvrdost při zachování velmi malé měrné hmotnosti. Zároveň jsou i značně odolné vůči korozi. Všechny uvedené vlastnosti předurčují dural jako ideální materiál pro letecký a automobilový průmysl, ale setkáme se s ním při výrobě výtahů, jízdních kol, lehkých žebříků a podobných aplikacích.