Hliníkové plechovky

Každou minutu denně je průměrně recyklováno více než 123.000 hliníkových plechovek.

18. 4. 2010

Je odhadováno, že od roku 1972, bylo recyklováno více než 660 miliard nápojových plechovek .
Průměrná životnost hliníkových nápojových plechovek je šest týdnů, včetně doby kdy jsou vyráběny, plněny, prodávány, recyklovány a repasovány.

Recyklací jedné hliníkové plechovky se může ušetřit značné množství energie, což odpovídá např. 100 wattové žárovce svítící téměř čtyři hodiny nebo zapnuté televizi po dobu tří hodin. 

Pokud každá osoba recykluje jednu hliníkovou plechovku každý měsíc, úspoří energii, která se rovná 1.750 až 3.500 galonů plynu.

Američtí občané a průmysl spotřebují takové množství hliníku, které by stačilo k přestavění celé americké obchodní letecké flotily každé tři měsíce. 

V roce 1994 tvořil hliník 1,5 procenta z celkového tuhého komunálního odpadu ve Spojených státech. Celých 55 procent z toho tvořily hliníkové obaly. 
Naopak v roce 1884 celkem vyprodukovaly Spojené státy americké pouze 125 liber hliníku.
Na vyprodukování 1 tuny hliníku je třeba 4 tun bauxitu, ten je pak využit na výrobu 60.000 nápojových plechovek nebo 40.000 paměťových disků počítačů.

Závěrem: recyklace hliníku poslouží v každém případě pro dobro věci.....

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Horniny na bázi hliníku

Nejběžnější horninou na bázi hliníku je bauxit, Al2O3 · 2 H2O. Obvykle bývá doprovázen dalšími příměsemi na bázi oxidů křemíku, titanu, železa a dalších. Jiným významným minerálem je kryolit, hexafluorohlinitan sodný Na3AlF6, používaný především jako tavidlo pro snížení teploty tání bauxitu.

Minerály na bázi oxidu hlinitého Al2O3 patří mezi velmi významné i ceněné. Korund je na 9. místě Mohsovy stupnice tvrdosti. Technický oxid hlinitý se nazývá také elektrit a je hojně využíván k výrobě brusného papíru.