Hydrometalurgická výroba oxidu hlinitého

Nejrozšířenější hydrometalurgická vyroba oxidu hlinitého.

14. 6. 2012 / Petr Kapitánik

V současnosti je v celosvětovém měřítku nejrozšířenější hydrometalurgická vyroba oxidu hlinitého zasaditým Bayerovým způsobem.

Pro tento účel slouží jako surovina kvalitní bauxit, obsahující poměrně malé množství oxidu křemičitého v rozmezí 2–5 %. Pro zpracovaní takových bauxitů je Bayerův způsob nejhospodarnější, je jednoduchý a pomocí něho je možné vyrobit velmi čistý oxid hlinitý.

Tento proces byl vynalezen rakouským chemikem Karlem Josefem Bayerem (1847-1904) v devadesátých letech 19. století v Rusku, kde pracoval na získávání oxidu hlinitého z bauxitu pro textilní průmysl. Základem byly dva dlůežite objevy, které se staly základem jeho procesu.

 

Více informací o tomto tématu naleznete v sekci zajímavosti......

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Horniny na bázi hliníku

Nejběžnější horninou na bázi hliníku je bauxit, Al2O3 · 2 H2O. Obvykle bývá doprovázen dalšími příměsemi na bázi oxidů křemíku, titanu, železa a dalších. Jiným významným minerálem je kryolit, hexafluorohlinitan sodný Na3AlF6, používaný především jako tavidlo pro snížení teploty tání bauxitu.

Minerály na bázi oxidu hlinitého Al2O3 patří mezi velmi významné i ceněné. Korund je na 9. místě Mohsovy stupnice tvrdosti. Technický oxid hlinitý se nazývá také elektrit a je hojně využíván k výrobě brusného papíru.