Jak poznat hliníkový obal

Není hliník vše, co se třpytí.

29. 1. 2010

Chcete-li jej správně třídit a šetřit tak přírodní bohatství, je třeba umět hliník poznat. Co vám v tom pomůže? Každý hliníkový obal je dle technické normy ČSN 77 0052-2 označen číslem 41 v trojúhelníku, popřípadě ještě nápisem ALU (viz obrázek). Fakt, že máme co do činění právě s hliníkem, si můžeme ověřit třeba testem s magnetem. Hliník na rozdíl od železa či jiných kovů není magnetem přitahován.
Setkáme-li se s lesklým víčkem třeba od jogurtu, které může být z hliníku, ale také z plastu, stačí předmět pouze zkusit zmačkat a máme jasno. Hliník se na rozdíl od plastu do původního tvaru nevrátí, zůstane zmačkaný. Další praktickou pomůckou jak odlišit hliník od stejně lesklé, avšak plastové fólie, je zkusit daný obal roztrhnout. Nebude-li při trhání klást odpor, je to on, hliník.

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Aplikace hliníku

Kovový hliník nalézá uplatnění především díky své poměrně značné chemické odolnosti a nízké hmotnosti. Proto se z něj vyrábějí např. některé drobné mince, ale i běžné kuchyňské nádobí a příbory. Po vyválcování do tenké folie se s ním setkáme pod názvem alobal při tepelné úpravě pokrmů nebo jako ochranného obalového materiálu pro nejrůznější aplikace.