Označování hliníku a slitiny hliníku

Označování hliníku a slitiny hliníku podle ČSN EN.

27. 7. 2011 / Věra Jelínková

a) Označovani hliniku a slitin hliniku
    pro tváření podle ČSN EN 573-1 až 3

Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření a stanoví označování písmeny EN AW a čtyřmi číslicemi. Čiselné označení lze doplnit i chemickým označením, např. EN AW-5052 [AlMg2.5].

Jednotlivé části označení následují v pořadí:

• předpona EN následovaná mezerou,
• písmeno A určuje hlinik,
• pismeno W určuje tvářené výrobky,
• spojovací čárka,
• čtyři číslice označují chemické složení.

V čtyřmístném číselném označení udává první ze čtyř číslic skupinu slitin podle hlavních slitinových prvků:

řada 1000 – Al minimálně 99.00% a více          řada 2000 – slitina AlCu
řada 3000 – slitina AlMn                                 řada 4000 – slitina AlSi
řada 5000 – slitina AlMg                                 řada 6000 – slitina AlMgSi
řada 7000 – slitina AlZn                                 
řada 8000 – slitina Al s různými prvky

Seznam všech platných typů hliníku a slitin hliníku pro tváření je obsažen v normě:

ČSN EN 573-3 – Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků – čast 3: chemické složení: 2004.

b) Označování slitin hliníku na odlitky
    podle ČSN EN 1706

Tato norma plati pro odlitky a stanovi označování písmeny EN AC a pěti číslicemi. Číselné označení lze doplnit i chemickým označením, např. EN AC-21000 [AlCu4MgTi].

Jednotlivé části označení následují v pořadí:

• předpona EN následovaná mezerou,
• písmeno A určuje hlinik,
• pismeno W určuje tvářené výrobky,
• spojovací čárka,
• čtyři číslice označují chemické složení.

Prvni z pěti číslic v pětimístném číselném označení udává skupinu slitin stejně jako u slitin pro tváření podle hlavních slitinových prvků:

řada 10000– Al minimálně 99.00% a více          řada 20000– slitina AlCu
řada 30000– slitina AlMn                                 řada 40000– slitina AlSi
řada 50000– slitina AlMg                                 řada 60000– slitina AlMgSi
řada 70000– slitina AlZn                                 
řada 80000– slitina Al s různými prvky

Seznam všech platných typů hliníku a slitin hliníku na odlitky je obsažen v normě:

ČSN EN 1706 – Hliník a slitiny hliníku – Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti: 1999.

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Výskyt hliníku v přírodě

Díky velké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami.

Hliník je třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře. Podle posledních dostupných údajů tvoří hliník 7,5–8,3 % zemské kůry. V mořské vodě je jeho koncentrace velmi nízká, pouze 0,01 mg Al/l a ve vesmíru připadá na jeden atom hliníku přibližně půl milionu atomů vodíku.