Pracovní stoly a transportní vozíky - novinky

Dovolujeme si Vás informovat o rozšíření internetových stránek firmy Haberkorn Ulmer s.r.o.

26. 6. 2012 / Haberkorn Ulmer

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o rozšíření internetových stránek firmy Haberkorn Ulmer s.r.o. v oblasti pracovních stolů a transportních vozíků. Oba sortimenty najdete v kapitole Systém hliníkových profilů.

Stránky jsou navíc doplněny o on-line konfigurátory pracovních stolů i transportních vozíků, kde si můžete sami sestavit stůl nebo vozík dle vlastních požadavků.

V rámci těchto novinek Vám pak nabízíme 6 nových typů pracovních stolů a 3 typy transportních vozíků.

Všechny uvedené novinky jsou již nyní běžně dostupné, takže veškerý sortiment je dodáván v obvyklých dodacích termínech.

Pro více informací klikněte zde

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Výroba hliníku

Přestože hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře, patřila jeho průmyslová výroba do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům. Je to především z toho důvodu, že elementární hliník nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat z jeho rudy jako např. železo koksem ve vysoké peci. Teprve zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo současnou mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku.