Speciální stroje a linky z AL profilů

Firma GF Machinery s.r.o. nejenže zpracovává Al profily ......

22. 2. 2013 / Jan Janota, GF Machinery

......k výrobě standardních pracovních stanic, oplocení apod. ale vyrábí speciální stroje a linky podle přání zákazníka, kde základní konstrukcí jsou právě Al profily. Ve fotogalerii můžeme vidět linky na sekání skleněného vlákna do střech aut, lisovací stanice, linku na nanášení lepidla na folie, vše zejména pro automobilový průmysl. Více informací na www.gfm-profily.cz nebo přímo na www.gfm.cz.

Na uvedném obrázku je vidět využití Al profilů i v sofistikovanější podobě.

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Hliník v drahých kamenech

Drahé kameny, jejichž základním materiálem je oxid hlinitý se liší příměsí, která způsobuje jejich charakteristické zbarvení. Červený rubín je zbarven příměsí oxidu chromu, modrý safír obsahuje především stopová množství oxidů titanu a železa.

Obě zmíněné formy korundu patří k nejvíce ceněným drahým kamenům na světě, ale mají i významné využití v technice. Safírové hroty vynikají svou tvrdostí a odolností a vybavují se jimi špičkové vědecké měřicí přístroje. Rubín je znám jako materiál pro konstrukci prvního laseru na světě. Titan-safírový laser vyniká extrémně krátkými pulsy (< 50 fs).