Spektrometry a analyzátory

Ucelená nabídka produktů od firmy BAS Rudice na www.bas.cz

15. 1. 2014 / BAS Rudice

Vybrali jsme pro Vás bestseller v ČR a SR High-End stolní CCD spektrometr Q4 Tasman

Podrobnější informace o produktu najdete na tomto odkaze.

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Hliník v drahých kamenech

Drahé kameny, jejichž základním materiálem je oxid hlinitý se liší příměsí, která způsobuje jejich charakteristické zbarvení. Červený rubín je zbarven příměsí oxidu chromu, modrý safír obsahuje především stopová množství oxidů titanu a železa.

Obě zmíněné formy korundu patří k nejvíce ceněným drahým kamenům na světě, ale mají i významné využití v technice. Safírové hroty vynikají svou tvrdostí a odolností a vybavují se jimi špičkové vědecké měřicí přístroje. Rubín je znám jako materiál pro konstrukci prvního laseru na světě. Titan-safírový laser vyniká extrémně krátkými pulsy (< 50 fs).