Spektrometry a analyzátory

Ucelená nabídka produktů od firmy BAS Rudice na www.bas.cz

15. 1. 2014 / BAS Rudice

Vybrali jsme pro Vás bestseller v ČR a SR High-End stolní CCD spektrometr Q4 Tasman

Podrobnější informace o produktu najdete na tomto odkaze.

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Výroba hliníku

Přestože hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře, patřila jeho průmyslová výroba do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům. Je to především z toho důvodu, že elementární hliník nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat z jeho rudy jako např. železo koksem ve vysoké peci. Teprve zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo současnou mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku.