Surovinové zdroje pro výrobu hliníku

25. 11. 2011 / Andrea Miškufová, Tomáš Havlík

Ačkoli hliník má největší procento zastoupeni v zemské kůře, jeho výroba začala v průmyslovém měřítku začala teprve od roku 1859.

Zpočátku byl hliník velmi drahý, což dokonce vedlo k tomu, že kus hliníku se se použil jako šperk pro výzdobu královské koruny na Světové výstavě v Paříži v roce 1855. Hliník se nachází v přírodě přibližně v v 250 různých minerálech a mezi nejdůležitější patří korund, diaspor, boehmit, spinel, gibbsit, kyanit, andaluzit, silimanit, kaolinit, alunit a nefelín.

 Nejvýznamnější ekonomicky využitelnou rudou pro výrobu hliníku je bauxit. V závislosti na bohatosti je jedna tuna získává ze čtyř až šesti tun bauxitu. V současnosti se světový výrobní kapacita z bauxitů odhaduje na 130 milionů tun za rok. Z tohoto množství se 123 milionů tun použije na výrobu Al2O3 metalurgické jakosti a 7 milionů tun pro speciáln účely.

V zemích bývalého Sovětského svazu se také prosazovala výroba Al2O3 z alternativních surovin jako je nefelín, seynit a alunit. Množství těchto zpracovávaných surovin se však pohybuje jen okolo 3 milionů tun ročně.......

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Výskyt hliníku v přírodě

Díky velké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami.

Hliník je třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře. Podle posledních dostupných údajů tvoří hliník 7,5–8,3 % zemské kůry. V mořské vodě je jeho koncentrace velmi nízká, pouze 0,01 mg Al/l a ve vesmíru připadá na jeden atom hliníku přibližně půl milionu atomů vodíku.