9. mezinárodní konference Aluminium

ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY 2015

5. 4. 2016 / doc. Ing. Štefan Michna, PhD.

Termín konání konference
20. – 23. 10. 2015

Místo konání konference

Místo konání konference je Hotel Skalský dvůr, který se nachází v malebném zákoutí Českomoravské vysočiny, v blízkosti měst Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě.

Adresa hotelu:

Hotel Skalský dvůr
Lísek 52
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Telefon recepce:
Pevná linka: + 420 566 591 511
GSM: + 420 606 725 502
Fax: + 420 566 551 139
Mail: info@skalskydvur.cz

Cíle konference

ALUMINIUM a NEŽELEZNÉ KOVY 2015 umožní výměnu a prezentaci poznatků při řešení výrobních problémů vztahujících se ke zpracování neželezných kovů a jejich slitin, seznámí účastníky se zaváděním nových materiálů a technologií, nekonvenčních neželezných materiálů, práškových a kompozitních materiálů atd. Dále přiblíží poznatky v oblasti vývoje a výzkumu, metodiky a techniky v oblasti metalografie a zkoušení materiálu, přehled výzkumu a vývoji v dané oblasti a dovolí prezentaci firem a společností nabízejících přístroje, výrobky a přípravky, které souvisejí s výrobou a použitím neželezných kovů.

Hlavními cíli a zaměření konference ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY 2015 je podat souhrnný přehled o současném stavu v těchto oblastech:

 • metalografie a fraktografie, vlastnosti, zkoušení a strukturní analýzy neželezných kovů,
 • hliníkové materiály v dopravě – nové trendy, nové hliníkové materiály a technologie,
 • tavení, lití a krystalizace, tváření, tepelné zpracování slitin neželezných kovů,
 • obrábění a spojování materiálů z neželezných kovů,
 • koroze a povrchová ochrana u slitin neželezných kovů,
 • prášková metalurgie neželezných kovů, kompozitních materiálů, intermetalika,
 • nové trendy a možnosti ve využití slitin neželezných kovů,
 • využití CAx technologií v oblasti výroby výrobků z neželezných kovů a jejích slitin.

Doprovodné akce

 • výstava a prezentace firem
 • soutěž „Nejlepší barevná a černobílá fotografie struktury neželezných kovů“
 • prezentace a prodej odborné literatury
 • prohlídka hradu Kunštát
 • prohlídka Rudky - jeskyně Blanických rytířů
 • společenský večer
 • soutěž o nejlepší Ph.D. prezentaci

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek: 4 300,- Kč (170,- EUR) za osobu,
Doprovod:2 500,- Kč(100,- EUR) za osobu.

Konferenční poplatek zahrnuje sborník na CD, časopis Manufacturing Technology a časopis Strojírenská technologie pro konferenci, pronájem místností, DPH, technické zabezpečení, občerstvení, společenské akce atd.

Prezentace firem a reklama v časopisech

Přihlášeným firmám a společnostem je umožněna prezentace formou přednášky, prospektů, praktické ukázky přístrojů, zařízení nebo přípravků. Každá firma bude mít k dispozici samostatné místo pro prezentaci svých výrobků (prospektů) a případně uvedenou reklamu ve sborníku přednášek či časopisech.
Podklady pro zveřejnění reklamy v časopisech (Strojírenská technologie,Manufacturing Technology) musí být dodány nejpozději do 30. 8. 2015. Podklady pro reklamu konzultujte s redakcí časopisů prostřednictvím e-mailu na redakce@fvtm.ujep.cz. Dodaná reklama nebude již upravována.

CENA ZA REKLAMUv časopise Strojírenská technologie (Manufacturing Technology) je 5 000,- Kč (200,- EUR) za 1 stránku A4 v černobílém provedení a 10 000,- Kč (400,- EUR) za A4 v barevném provedení. (ceny bez DPH).
CENA PREZENTACE FIRMY NA KONFERENCI za pronájem místa pro přístroje a zařízení je 2 000,- Kč bez DPH (80,- EUR).

Pozn.: V případě zaplacení vložného a reklamy firmy je prezentace firmy ve formě pronájmu místa zdarma. (Je možné platby za reklamu a účastnický poplatek kumulovat do jedné společné platby anebo po dohodě s kontaktní osobou platit formou faktury).

Časový harmonogram konference

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude rozeslán ve III. cirkuláři do 30. 09. 2015.

REGISTRACE A PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ
úterý                              20. 10. 2015                       16:00 – 18:00 h
středa                            21. 10. 2015                       08:00 – 10:00 h

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE

úterý (20. 10. 2015)
15:00 – 18:00 – registrace účastníků konference
17:00 - 18:30 - setkání ateriálových a technologických ústavů kateder z ČR a SR
19.00 – večeře

středa (21. 10. 2013)
08:30 – zahájení konference
08:45 – přednášky část I
10:30 – coffee break
11:00 – přednášky část II
12:30 – oběd
13:30 – přednášky část III
15:00 – coffee break
15:30 - prohlídka zámku Kunštát, prohlídka Rudky - jeskyně Blanických rytířů
18:30 – večeře

čtvrtek (22. 10. 2013)
09:00 – přednášky část IV
11:00 – coffee break
11:30 – přednášky část V
13:30 – oběd
14:30 – přednášky část VI
16:30 - coffee break
17:00 – přednášky část VII, ukončení odborné části konference
19:00 – společenský večer s rautem spojený s předáním cen za „Nejlepší Ph.D. prezentaci“ a vyhlášením výsledků fotosoutěže.

Soutěž „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury neželezných kovů“

Každý účastník soutěže může přihlásit celkem maximálně 6 fotografií struktury (3 barevné, 3 černobílé) neželezných kovů. Fotografie může být do velikosti max. A4. Každá fotografie musí být označena názvem a jménem autora na zadní straně.
Fotografie budou vyvěšeny během konference a budou hodnoceny komisí soutěže a účastníky konference (VOX POPULI). Vítězové soutěže budou odměněni věcnými cenami. Ceny budou předány na společenském večeru konference.

Fotosnímky zasílejte nejpozději do 10. 10. 2015 na kontaktní adresu.

Důležité termíny

do 15. 09. 2015

zaslání závazné přihlášky (vyplnění na webu konference nebo poštou) z  2. cirkuláře, odevzdání plného textu článku a reklamy časopisu

do 30. 09. 2015

uhrazení vložného, poplatku za reklamua samostatného místa na konferenci

do 30. 9. 2015

zaslání III. cirkuláře – konečný program konference; adresa hotelu, ve kterém budou účastníci ubytováni; plán s vyznačením místa konání konference

do 10. 10. 2015

zaslání fotografií (max. 6 ks celkem) do soutěže „Nejhezčí fotografie struktury neželezných kovů“

Podrobnější informace o konferenci a kontaktní osoby

Ing. Jaroslava Svobodová kontaktní osoba pro Českou a Slovenskou republiku
e-mail: svobodova@fvtm.ujep.cz
tel.:  00420 475 285 550

Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
kontaktní osoba pro anglicky mluvící účastníky konference
e-mail: naprstkova@fvtm.ujep.cz
tel.: 00420 475 285 513

Doc. Ing. Štefan Michna, PhD.
kontaktní osoba pro firmy a reklamu
tel.: +420 475 285 529
fax: +420 475 285 537
e-mail: michna@fvtm.ujep.cz

KTMI FVTM UJEP
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem, Česká republika

 http://aluminium.fvtm.ujep.cz

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Slitiny hliníku

Nejdůležitější je uplatnění hliníku ve formě slitin, z nichž bezesporu nejznámější je slitina s hořčíkem, mědí a manganem, známá jako dural. Tento materiál má oproti samotnému hliníku mnohem větší pevnost a tvrdost při zachování velmi malé měrné hmotnosti. Zároveň jsou i značně odolné vůči korozi. Všechny uvedené vlastnosti předurčují dural jako ideální materiál pro letecký a automobilový průmysl, ale setkáme se s ním při výrobě výtahů, jízdních kol, lehkých žebříků a podobných aplikacích.