Hliník v doprav ě

Nejv ětší procento použitých hliníkových materiálů z celkového objemu je při výrobě letadel.

3. 2. 2016 / Štefan Michna

Jak již bylo uvedeno, největším spotřebitelem hliníku je oblast dopravy, kterou můžeme ještě  rozdělit na několik oblastí a to:                
letecký průmysl, automobilový průmysl, kolejová doprava, konstrukce lodí, kosmonautika.

Největší procento použitých hliníkových materiálů z celkového objemu je při výrobě  letadel. Letadlo A340 váží cca 90 000 kilogramů a 2/3 použitých materiálů patří do kategorie slitin z hliníku. Z důvodu nízké hmotnosti a dobrých mechanických vlastností zejména pži nízkých teplotách pod bodem mrazu je hliník materiálem č. 1 v leteckém průmyslu. I když je snaha o jeho nahrazování ještě  lehčími materiály na bázi hořčíku, uhlíkovými a skleněnými vlákny kompozitů, z stává hliník nenahraditelným materiálem, pokud se jedná o komponenty namáhané při vyšších napětích, jakými jsou trup a křídla letadla. Hlavně pro výrobu plechů  a součástí pro křídla a trupy letadel se používají následující hliníkové slitiny: AlMgSiCu (AA6013), AlMgSc, AlMgLi (1424) a AlCuMg2 (AA 2024). 

V dopravním sektoru je největším argumentem pro aplikaci hliníkových slitin jejich nízká hmotnost. Politicko – enviromentální požadavky na nové dopravní prostředky jsou ve směru lepšího využití paliva (snížení spotřeby paliva) a snížení celkových škodlivých emisí produkovaných automobilovou dopravou. Jedna z cest, která k  tomu vede, je také ta, že se využívají materiály s nízkou hmotností. V současnosti jsou to skříně motorů, hlavy válců, hnací komponenty, kola aut, tlumiče, části klimatizace, hlavice řídicí páky, hliníkové volanty, články a svorky nápravy a nebo dokonce ve stále vzrůstajícím počtu také celé karoserie aut, které jsou vyráběné z hliníkových slitin. 

Příkladem zvyšování podílu hliníkových slitin může být kostra Audi A2 v úvodu příspěvku.

 

 

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Hliník v drahých kamenech

Drahé kameny, jejichž základním materiálem je oxid hlinitý se liší příměsí, která způsobuje jejich charakteristické zbarvení. Červený rubín je zbarven příměsí oxidu chromu, modrý safír obsahuje především stopová množství oxidů titanu a železa.

Obě zmíněné formy korundu patří k nejvíce ceněným drahým kamenům na světě, ale mají i významné využití v technice. Safírové hroty vynikají svou tvrdostí a odolností a vybavují se jimi špičkové vědecké měřicí přístroje. Rubín je znám jako materiál pro konstrukci prvního laseru na světě. Titan-safírový laser vyniká extrémně krátkými pulsy (< 50 fs).