Hydrometalurgická výroba oxidu hlinitého

Nejrozšířenější hydrometalurgická vyroba oxidu hlinitého.

14. 6. 2012 / Petr Kapitánik

V současnosti je v celosvětovém měřítku nejrozšířenější hydrometalurgická vyroba oxidu hlinitého zasaditým Bayerovým způsobem.

Pro tento účel slouží jako surovina kvalitní bauxit, obsahující poměrně malé množství oxidu křemičitého v rozmezí 2–5 %. Pro zpracovaní takových bauxitů je Bayerův způsob nejhospodarnější, je jednoduchý a pomocí něho je možné vyrobit velmi čistý oxid hlinitý.

Tento proces byl vynalezen rakouským chemikem Karlem Josefem Bayerem (1847-1904) v devadesátých letech 19. století v Rusku, kde pracoval na získávání oxidu hlinitého z bauxitu pro textilní průmysl. Základem byly dva dlůežite objevy, které se staly základem jeho procesu.

 

Více informací o tomto tématu naleznete v sekci zajímavosti......

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Výskyt hliníku v přírodě

Díky velké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami.

Hliník je třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře. Podle posledních dostupných údajů tvoří hliník 7,5–8,3 % zemské kůry. V mořské vodě je jeho koncentrace velmi nízká, pouze 0,01 mg Al/l a ve vesmíru připadá na jeden atom hliníku přibližně půl milionu atomů vodíku.