Oslovili jsme 400 Vašich potenciálních zákazníků

31. 10. 2014

Zakoupili jsme databázi 400 firem, které odebírají v různé formě hliníkové produkty a tím se zároveň pro Vás jeví jako potenciální zákazníci.
___________________________________________________ 

Rozhodli jsme se touto formou rozšířit povědomí o tomto specializovaném portálu a tím i o Vás, firmách, které se aktivně podílíte na jeho vytváření.

Všech 400 firem bylo osloveno formou direct mailu.

Jsme přesvědčeni, že tato další aktivita povede k rozšíření povědomí o tomto portálu a podpoří i jeho další návštěvnost.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a budeme se těšit na Vaše další ohlasy.  

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Výroba hliníku

Přestože hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře, patřila jeho průmyslová výroba do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům. Je to především z toho důvodu, že elementární hliník nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat z jeho rudy jako např. železo koksem ve vysoké peci. Teprve zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo současnou mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku.