Oslovili jsme 400 Vašich potenciálních zákazníků

31. 10. 2014

Zakoupili jsme databázi 400 firem, které odebírají v různé formě hliníkové produkty a tím se zároveň pro Vás jeví jako potenciální zákazníci.
___________________________________________________ 

Rozhodli jsme se touto formou rozšířit povědomí o tomto specializovaném portálu a tím i o Vás, firmách, které se aktivně podílíte na jeho vytváření.

Všech 400 firem bylo osloveno formou direct mailu.

Jsme přesvědčeni, že tato další aktivita povede k rozšíření povědomí o tomto portálu a podpoří i jeho další návštěvnost.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a budeme se těšit na Vaše další ohlasy.  

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Výskyt hliníku v přírodě

Díky velké reaktivitě hliníku se v přírodě setkáváme prakticky pouze s jeho sloučeninami.

Hliník je třetím nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře. Podle posledních dostupných údajů tvoří hliník 7,5–8,3 % zemské kůry. V mořské vodě je jeho koncentrace velmi nízká, pouze 0,01 mg Al/l a ve vesmíru připadá na jeden atom hliníku přibližně půl milionu atomů vodíku.