Surovinové zdroje pro výrobu hliníku

25. 11. 2011 / Andrea Miškufová, Tomáš Havlík

Ačkoli hliník má největší procento zastoupeni v zemské kůře, jeho výroba začala v průmyslovém měřítku začala teprve od roku 1859.

Zpočátku byl hliník velmi drahý, což dokonce vedlo k tomu, že kus hliníku se se použil jako šperk pro výzdobu královské koruny na Světové výstavě v Paříži v roce 1855. Hliník se nachází v přírodě přibližně v v 250 různých minerálech a mezi nejdůležitější patří korund, diaspor, boehmit, spinel, gibbsit, kyanit, andaluzit, silimanit, kaolinit, alunit a nefelín.

 Nejvýznamnější ekonomicky využitelnou rudou pro výrobu hliníku je bauxit. V závislosti na bohatosti je jedna tuna získává ze čtyř až šesti tun bauxitu. V současnosti se světový výrobní kapacita z bauxitů odhaduje na 130 milionů tun za rok. Z tohoto množství se 123 milionů tun použije na výrobu Al2O3 metalurgické jakosti a 7 milionů tun pro speciáln účely.

V zemích bývalého Sovětského svazu se také prosazovala výroba Al2O3 z alternativních surovin jako je nefelín, seynit a alunit. Množství těchto zpracovávaných surovin se však pohybuje jen okolo 3 milionů tun ročně.......

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Hliník v drahých kamenech

Drahé kameny, jejichž základním materiálem je oxid hlinitý se liší příměsí, která způsobuje jejich charakteristické zbarvení. Červený rubín je zbarven příměsí oxidu chromu, modrý safír obsahuje především stopová množství oxidů titanu a železa.

Obě zmíněné formy korundu patří k nejvíce ceněným drahým kamenům na světě, ale mají i významné využití v technice. Safírové hroty vynikají svou tvrdostí a odolností a vybavují se jimi špičkové vědecké měřicí přístroje. Rubín je znám jako materiál pro konstrukci prvního laseru na světě. Titan-safírový laser vyniká extrémně krátkými pulsy (< 50 fs).