Surovinové zdroje pro výrobu hliníku

25. 11. 2011 / Andrea Miškufová, Tomáš Havlík

Ačkoli hliník má největší procento zastoupeni v zemské kůře, jeho výroba začala v průmyslovém měřítku začala teprve od roku 1859.

Zpočátku byl hliník velmi drahý, což dokonce vedlo k tomu, že kus hliníku se se použil jako šperk pro výzdobu královské koruny na Světové výstavě v Paříži v roce 1855. Hliník se nachází v přírodě přibližně v v 250 různých minerálech a mezi nejdůležitější patří korund, diaspor, boehmit, spinel, gibbsit, kyanit, andaluzit, silimanit, kaolinit, alunit a nefelín.

 Nejvýznamnější ekonomicky využitelnou rudou pro výrobu hliníku je bauxit. V závislosti na bohatosti je jedna tuna získává ze čtyř až šesti tun bauxitu. V současnosti se světový výrobní kapacita z bauxitů odhaduje na 130 milionů tun za rok. Z tohoto množství se 123 milionů tun použije na výrobu Al2O3 metalurgické jakosti a 7 milionů tun pro speciáln účely.

V zemích bývalého Sovětského svazu se také prosazovala výroba Al2O3 z alternativních surovin jako je nefelín, seynit a alunit. Množství těchto zpracovávaných surovin se však pohybuje jen okolo 3 milionů tun ročně.......

Anketa

Jaké číslo má hliník v periodické tabulce prvků?

Výroba hliníku

Přestože hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře, patřila jeho průmyslová výroba do ještě poměrně nedávné doby k velmi obtížným procesům. Je to především z toho důvodu, že elementární hliník nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat z jeho rudy jako např. železo koksem ve vysoké peci. Teprve zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo současnou mnohasettunovou roční produkci čistého hliníku.